Swish

Santorini nlp

Αυτή η τεχνική του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού είναι πιθανότατα και η πλέον γνωστή, χρήσιμη ώστε να αντικατασταθεί ένα δυσάρεστο συναίσθημα από ένα παραγωγικό.

Όπως ήδη ξέρεις, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσω των πέντε αισθήσεων μας με χρήση των οποίων δημιουργούμε μια εσωτερική, νοητική αναπαράσταση του.  Κάθε ένας απο εμάς, ανάλογα με το αισθητηριακό σύστημα της προτίμησης του, δημιουργεί μια ελαφρά διαφορετική απεικόνιση της πραγματικότητας έτσι ώστε τελικά να μην υπάρχει μια παγκόσμια αλήθεια αλλά πολλές ατομικές εκδοχές του τι τελικά είναι αληθινό.

Ορισμένοι δημιουργούνε εικόνες, άλλοι ολόκληρες ταινίες, αυτό δεν είναι σημαντικό όσο το γεγονός ότι ο κάθε ένας έχει έναν μοναδικό τρόπο να αποδίδει αυτό που προσλαμβάνει. Και καθότι οι διαφορετικές καταστάσεις του Είναι συνδέονται κατά την δημιουργία τους με αυτές τις εικόνες ή τις ταινίες, όταν τις ανακαλεί ή όταν τις επαναλαμβάνει αυτές επαναφέρουν την αρχική συναισθηματική κατάσταση κατά την οποία δημιουργήθηκαν και αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι ακόμη και αν οι εικόνες αυτές είναι εντελώς φανταστικές και κατασκευασμένες, απλά ένα δημιούργημα έντονης φαντασίας, ο υποσυνείδητος νους δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πραγματικό από το φανταστικό, δεν έχει καμμία διαφορά για εκείνον, έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να απολαύσει όλα τα πλεονεκτήματα του να έχει απλά μια ζωηρή φαντασία.

Έτσι, αντικαθιστώντας μια εικόνα με μια νέα ή απλά και μόνο αλλάζοντας μερικά ή άκόμα και όλα απο τα επιμέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, κάτι το οποίο ήταν άχρηστο ή ακόμη και επιζήμιο μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι λειτουργικό και εξαιρετικά χρήσιμο!

Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στο να σταματήσει κάποιος μια δυσλειτουργική συνήθεια μέχρι την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Βλέπεις οι αυτόματες, αντανακλαστικές υποσυνείδητες συμπεριφορές μπορούν να αντικατασταθούν με χρησιμότερες και δημιουργικότερες και για να συμβεί αυτό κάποιος δεν χρειάζεται να βρεθεί καν σε κατάσταση ύπνωσης. Έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο που λειτουργούν οι συνάψεις του εγκεφάλου!


UK

Probably the most well known technique to replace a pattern that creates an undesired feeling with a resourceful one.

As you already know, we perceive the world through our five senses which actually creates a representation of the world inside our mind. Each one of us, according to his preferred representational system, creates a slightly different image of this world as there is no universal truth but several unique ideas of what it is true.

Some people create images, others create movies, this is not as important as the fact that each one has a unique way of representing what he percieves. And since different states of being are connected with these images or movies, when recalling them or even when replaying them, they lead to the states that one has been while these images where made for the first time and what is really interesting is that these images may be fictional, completely unreal, just a creation of some vivid imagination as the unconscious mind cannot distinct between what is actually real and what is a vivid imagination, it makes no difference to it so as one can get all the benefits from being creative.

So, by replacing an image with a new one, or just by altering a few or even all of its sub-modalities, something that used to be of no or even bad use, can now lead to something good, extraordinary good!

This can be applied from stoping a bad habbit up to public speaking and self-esteem. You see, automatic unconscious  behavior can be replaced with a resourceful one and you don’t even have to be hypnotized! It is only the way the neurons work!