NLP

NLP ΝΓΠ Νευρογλωσσικός προγραμματισμός

Τι είναι ο ΝΓΠ

NLP ή ΝΓΠ σημαίνει ΝευροΓλωσσικός Προγραμματισμός που στην πραγματικότητα από μόνο του δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο ένα σύνολο διαδικασιών, μια συλλογή εργαλείων τα οποία ένας ικανός πρακτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε να εφελκύσει την καλύτερη εκείνη κατάσταση του Είναι, οποιαδήποτε στιγμή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός δεν μαθαίνεται αποκλειστικά από βιβλία και στείρα αποστήθιση τεχνικών, είναι μια βιωματική εμπειρία άμεσα συνδεδεμένη τόσο με τον θεραπευτή όσο και με τον θεραπευόμενο. Ο εκπαιδευτής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί στην ουσία διαμορφώνει τον τρόπο προσέγγισης του μαθητή.

Ο δικός μου δάσκαλος είναι ο Dr. Richard Bandler ο συν-δημιουργός του NLP αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι εξαιρετικοί δάσκαλοι που κάνουν άριστη δουλειά.

Κανένας δεν είναι “χαλασμένος”

Η ίδια τώρα λέξη “θεραπευτής” πόσο μάλλον “θεραπευόμενος”, είναι κενή από την σύνηθη ερμηνεία της μια και από τις θεμελιώδεις αρχές αυτής της πρακτικής είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι άρρωστος ή ελαττωματικός αφού η κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά που μπορεί να εκδηλώνεται έχει κατά βάση μια θετική πρόθεση, ακόμη και αν ο συνειδητός νους δεν μπορεί να το αναγνωρίσει.

Ο ΝΓΠ ως Τέχνη

Μπορείς να ψάξεις στο google για τον “επιστημονικό” ορισμό του ΝΓΠ μια και δεν τον βρήκες εδώ αλλά αλήθεια, ποιό το νόημα; Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι το είδος των χρωμάτων που χρησιμοποιεί ένας καλλιτέχνης, ούτε τα ίδια τα πινέλα του, αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι ο τρόπος, η τέχνη με την οποία αναμιγνύει τα χρώματα και το πως χρησιμοποιεί τα πινέλα, με μοναδικό περιορισμό την ίδια του την φαντασία και δημιουργικότητα.

Ο ικανός πρακτικός δεν ακολουθεί κανόνες, ή μάλλον ακολουθεί μόνον έναν, ότι δεν υπάρχουν κανόνες, οτιδήποτε μπορεί να γίνει και υπάρχει πάντα τρόπος να συμβεί, απλά συμπλέοντας με τον πελάτη μέχρι το αποτέλεσμα που εκείνος επιθυμεί τελικά να επιτευχθεί.

Εσύ κάνεις την αλλαγή

Τα βιβλία είναι απλοί οδηγοί, είναι το μέρος εκείνο στο οποίο άλλοι άνθρωποι φυτέψανε σπόρους που μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν και το κατά πόσον αυτές οι ιδέες θα ωριμάσουν και θα καρποφορήσουν εξαρτάται μονάχα από την ποιότητα της επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη.

Ο πρακτικός χρησιμοποιεί την γλώσσα για να μεταφέρει τα μηνύματα ενώ ο πελάτης χρησιμοποιεί ολόκληρη την φυσιολογία του. Ο πελάτης είναι εκείνος ο οποίος παρέχει όλη εκείνη την πληροφόρηση – ανατροφοδότηση για τα πλέον κατάλληλα βήματα ή για ενέργειες που πρέπει να γίνουν, αλλά περισσότερο απ’όλα για τις καταλληλότερες λέξεις που πρέπει να ειπωθούν.

Καθώς ο κάθε ένας από εμάς δημιουργεί μια εσωτερική αναπαράσταση του κόσμου χρησιμοποιώντας τις πέντε αισθήσεις, είναι δια μέσου αυτών των αισθήσεων όπου οι διαφορετικές καταστάσεις του Είναι ( π.χ. Χαρά, Ευτυχία, Ενθουσιασμός) μπορούν να εφελκυθούν από το εσωτερικό του και έτσι να γίνουν η νέα πραγματικότητα του. Και είναι μέσω αυτών που ένα κακό συναίσθημα μπορεί να αντικατασταθεί από ένα καλό.

  • Και αυτό φαίνεται εξαιρετική ιδέα, έτσι;
  • Και αυτό ακούγεται μια χαρά, σωστά;
  • Και αυτό το νοιώθεις τώρα σωστό, ε;

Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά σύντομο παράδειγμα του πως το ίδιο πράγμα, όταν λέγεται με διαφορετικό τρόπο γίνεται κατανοητό απο διαφορετικούς ανθρώπους.

 


 

NLP stands for Neuro Linguistic Programming and actually is nothing by itself. It is a set of processes, a bunch of tools, that a skilled practitioner can use to elicit the best state available at any time, under any conditions. NLP is not by all means restricted to a textbook but as it is a process, it is directly connected to the practitioner and the client.

You may google around about history and definitions, but what would its use be? What it is important is not the type of pigments an artist use but the skill with which he is mixing them, moving the brush, so as the process, just like a painting, is only limited by the imagination and the creativity of the practitioner himself.

A good practitioner follows no rules, or he follows only one, that there are no rules, anything can be done and there is always a way, just going along with the client until his desired result is being achieved.

Textbooks are guidelines, they are the place that ideas that other people have given birth to can be accessed and used, now, whether these will mature and effectively applied, that is entirely up to the effective communication between the two parts involved.

The practitioner utilizes language to transfer messages while the client makes use of his whole physiology. The client is the one that provides feedback for the most appropriate actions to be taken and mostly, for the most appropriate words to be spoken.

As each and every one of us is building every moment a representation of the world, using the five senses, it is through these senses that different states can be elicited, can be recalled and applied. And it is through those that a bad feeling can be replaced with a good one.

And that seems like a clever choice, doesn’t it?

And that sounds good, doesn’t it?

And that feels great, doesn’t it?

And you just had an extremely short example of how the same thing, said in a different way would appeal in different people.