Τα όρια της Κλινικής Ύπνωσης & Υπνοθεραπείας

κλινική ύπνωση και κλινική υπνοθεραπεία

Αρκετά συχνά δέχομαι ερωτήσεις σχετικά με το ποια είναι τα όρια της ύπνωσης, άλλες φορές με ευθείς ερωτήσεις όπως αν μπορεί να θεραπεύσει το ένα ή το άλλο, άλλες φορές όμως ακριβώς έτσι: Ποιά είναι τα όρια της Ύπνωσης“; Continue reading “Τα όρια της Κλινικής Ύπνωσης & Υπνοθεραπείας”

Trance-form pain into Creativity

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Searching for a particular item, I discovered this $10 note which I first ever received from a client! I thought that it would be a good opportunity to share with you this case as an example of how powerful can the hypnosis be and what amazing results can one accomplish only by using the unlimited power of his unconscious mind, even concerning the control of pain, specially about controlling pain! Continue reading “Trance-form pain into Creativity”